Feedback
It has not been possible to access the required javascript libraries. If the problem persists, contact us with a feedback message.
 
 
 
Add event

Search examples

Events tagged with jazz in the city of Berlin
Events in Berlin in January 2014
Events within 500 km of Berlin
Events on the 31th of January 2014
Events tagged with environment and with conference
Events tagged with mathematics or with philosophy
Events that Amanda intends to attend
Events in which you will meet Amanda
Nearest events to the coordinates 52,13 in the next 2 days

Search examples

Events tagged with jazz in the city of Berlin
Events in Berlin in January 2014
Events within 500 km of Berlin
Events on the 31th of January 2014
Events tagged with environment and with conference
Events tagged with mathematics or with philosophy
Events that Amanda intends to attend
Events in which you will meet Amanda
Nearest events to the coordinates 52,13 in the next 2 days
Enable Javascript to view the map

Jack Halberstam İstanbul'da! | in Istanbul!

At Minerva Han Karaköy, Istanbul, Turkey
On 21st May 2014 6 p.m.

Description

*Please scroll down for English.

"Devrimi Baştan Çıkarmak: Bir Gaga Manifestosu"

Jack Halberstam | 21 Mayıs 2014, Çarşamba | 18:00 Minerva Palas, Karaköy

Kuir teorisinin önemli isimlerinden Jack Halberstam, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Cins Kulüp ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun işbirliği ile Karaköy Minerva Palas'ta "Gaga Feminizmi: Seks, Toplumsal Cinsiyet ve Normalin Sonu" kitabı üzerine herkese açık bir konuşma gerçekleştirecek.

Konuşma özeti: Kapitalizm rotasını ve odağını değiştirip sömürüyü ve geçerliğini yeniden düzenlerken, feminizm ve diğer eleştirel düşünce biçimleri de dönüşüyor, değişiyor ve farklı yollar izliyor. Bu süreçte yirminci yüzyılda kapitalizme karşı geliştirilen eleştirel cevaplar da (sömürge karşıtlığı, anarşizm, sosyalizm, çokluk (multitude) hareketi, ‘undercommon’lar, punk, eleştirel ırk teorisi, eleştirel etnik çalışmalar vb.) kendilerini baskı ve sömürü tarihlerine dayanan kimliksel taleplerden; yeni dayanışma, müştereklik ve siyasi amaç anlayışlarına doğru dönüştürüyor. Bu konuşma, feminizmin dönüşme ve yenilikçi aktivizm modelleriyle etkileşme süreçlerinde yeni sürüm feminizmi keşfediyor.

Jack Halberstam, Southern California Üniversitesi’nde Amerika ve Etnisite Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat profesörüdür. Halberstam’ın kitapları arasında Tenden Belli: Gotik Korku ve Canavarların Teknolojisi (Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters, Duke UP 1995), Dişi Erilliği (Female Masculinity, Duke UP 1998), Kuir Bir Yer ve Zamanda (In A Queer Time and Place, NYU Press 2005), Çuvallamanın Queer Sanatı (Sel Yayıncılık 2013), Gaga Feminizmi: Seks, Toplumsal Cinsiyet ve Normalin Sonu (Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal, Beacon Press 2012) vardır. Halberstam’ın araştırma alanları kuir çuvallama, cinsellik ve medya, altkültürler, görsel kültür, toplumsal cinsiyet çeşitliliği, popüler film ve animasyondur.

**İngilizce-Türkçe çeviri olacaktır.

**SİDA ve "Nefret Etme" Projesi kapsamında Pembe Hayat ve Kaos GL Derneklerinin işbirliği ile.

***

“Charming for the Revolution: A Gaga Manifesto”

Jack Halberstam | Wednesday, May 21, 2014 | 18.00 Minerva Palas, Karaköy

One of the most important figures of queer theory, Jack Halberstam is going to deliver a public lecture at Karaköy Minerva Palas, Istanbul. The event is organized by Sabancı University Faculty of Arts and Social Sciences, Gender Studies Club (Cins Kulüp), and Gender and Women's Studies Forum.

Abstract: I propose that even as capitalism shifts course, changes its emphasis and re-organizes exploitation and currency, feminism and other forms of critical thinking also mutate, shift and change course; the cluster of critical responses to capitalism that have circulated in the twentieth century (anti-colonialism, anarchism, socialism, the multitudes, the undercommons, punk, critical race theory, critical ethnic studies, etc.) have also transformed themselves from identitarian pursuits grounded in the histories of exploitation and oppression, to new understandings of solidarity, commonality and political purpose. This talk explores a new version of feminism as it mutates and interacts with innovative modes of activism around the world.

Jack Halberstam is Professor of American Studies and Ethnicity, Gender Studies and Comparative Literature at the University of Southern California. Halberstam is the author of five books including: Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters (Duke UP, 1995), Female Masculinity (Duke UP, 1998), In A Queer Time and Place (NYU Press, 2005), The Queer Art of Failure (Duke UP, 2011) and Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal (Beacon Press, 2012). Halberstam's research areas include: queer failure, sex and media, subcultures, visual culture, gender variance, popular film, and animation.

**There will be English-Turkish translation.

**With the cooperation of SIDA, "Nefret Etme" Project, KAOS GL and Pink Life LGBTT Solidarity Association.

Comments

Web links

Event images

"{\u0022event_map_marker\u0022: \u0022ext/markers/0\u002D1388399553.png\u0022, \u0022event_latitude\u0022: 41.023810524014, \u0022event_longitude\u0022: 28.975199173985, \u0022event_exact\u0022: true, \u0022event_color_index\u0022: 0, \u0022event_map_marker_size\u0022: {\u0022width\u0022: 30, \u0022height\u0022: 46}, \u0022event_has_coordinates\u0022: true, \u0022exportToEnabled\u0022: true}"